Vi bistår mindre og mellemstore virksomheder samt store danske og internationale klienter i alle forhold vedrørende indhentelse, anvendelse og videregivelse af persondata. Vi tilbyder strategisk rådgivning inden for persondata compliance og risikostyring og bistår blandt andet med udarbejdelse af de politikker m.v., der kræves i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi tilbyder rådgivning om en lang række spørgsmål indenfor persondataretten, herunder:

 • Forberedelse i forhold til den nye forordning om persondatabeskyttelse
 • Tilrettelæggelse og udarbejdelse af compliance programmer, herunder persondata due diligence og datastrømsanalyser af klientens indhentelse, anvendelse, videregivelse og overførsel af persondata vedrørende f.eks. medarbejdere og kunder
 • Grænseoverskridende overførsel af data, herunder anvendelse af standard kontraktbestemmelser, de såkaldte bindende virksomhedsregler (BCR) og andre tilgængelige overførselsmekanismer samt databehandleraftaler
 • CRM
 • Behandling af medarbejderoplysninger, whistleblowing og overvågning af medarbejdere generelt
 • Cloud computing
 • Privacy policies
 • Persondata i markedsføringen
 • Behandling og overførsel af persondata i forbindelse med virksomhedsoverdragelser
 • Rolle og forpligtelser for databeskyttelsesansvarlige (data protection officers)
 • Anmeldelse til Datatilsynet
 • Persondataretlige spørgsmål relateret til udvikling af software, implementering, it-drift og outsourcing samt support og vedligehold

Herudover bistår vi i alle forhold, der involverer Datatilsynet.

Kontakt
Tanja Blichfeldt Johnsen
M: +45 2670 7379
tjo@novi-attorneys.com