Forretningsområder

Immaterielle rettigheder Immaterielle rettigheder

Vi har stor erfaring inden for alle immaterialretlige discipliner og kan tilbyde vores klienter en bred rådgivning vedrørende patenter, varemærker, design, ophavsret og beslægtede områder såsom e-handel, persondata og dataeksklusivitet. Vi tilbyder endvidere rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder og investeringer, hvor det er immaterielle aktiver, der er de væsentligste aktiver. Kontakt […]

Markedsførings- og e-handelsret Markedsførings- og e-handelsret

Vi har stor erfaring med at rådgive klienter om alle forhold, der vedrører e-handel/internettet, forbrugeraftaleret, reklamer og markedsføring, herunder: Spam og tilsvarende direkte markedsføringstiltag Salgsfremmende foranstaltninger Prismarkedsføring Sammenlignende reklame Markedsføring over for børn og unge Product placement Fjernsalg, herunder udnyttelse af fortrydelsesretten og forbrugeraftaleret generelt Online markedsføring Udarbejdelse af vilkår og betingelser Lovkrav ved fjernsalg […]

Medier og entertainment Medier og entertainment

Vi har indgående kendskab til de kommercielle og juridiske spørgsmål i relation til medie- og entertainmentindustrien, og vi yder praktisk rådgivning til vores klienter inden for denne branche i sager, der involverer: Distributionsaftaler Licensaftaler Rettighedsklarering og forhandlinger med de forskellige rettighedshaverorganisationerne Sponsoraftaler Forhandleraftaler Model-/fotograf-/location-aftaler Kontakt Tanja Blichfeldt Johnsen M: +45 2670 7379 tjo@novi-attorneys.com

Persondataret Persondataret

Vi bistår mindre og mellemstore virksomheder samt store danske og internationale klienter i alle forhold vedrørende indhentelse, anvendelse og videregivelse af persondata. Vi tilbyder strategisk rådgivning inden for persondata compliance og risikostyring og bistår blandt andet med udarbejdelse af de politikker m.v., der kræves i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Vi tilbyder […]

Selskabsforhold Selskabsforhold

Vi yder rådgivning om selskabsret, virksomhedsoverdragelser samt strategiske aftaler og projekter. Vi tilbyder juridiske ydelser til en bred vifte af klienter lige fra opstartsvirksomheder til store multinationale selskaber, ofte på tværs af grænser og i relation til aktiviteter, der involverer immaterialretlige spørgsmål. Vi har stor erfaring inden for alle forhold, der vedrører: Etablering af virksomhed […]

Virksomhedsoverdragelser (M&A) Virksomhedsoverdragelser (M&A)

Vi har betydelig erfaring med rådgivning i forbindelse med danske og internationale virksomhedsoverdragelser. Vores primære arbejdsområder omfatter: Planlægning og strukturering af M&A-processen Udarbejdelse og forhandling af dokumentation Overtagelsesregler Due-diligence undersøgelser og koordinering heraf Garantiforsikring (Warranty & Indemnity) Koordinering og sparring for danske klienter i internationale transaktioner Rådgivning af ledelsesteams i M&A-processer, der involverer private equity-sponsorer […]