Vi lægger vægt på, at vores klienter opfatter vores rådgivning som værdiskabende og omkostningseffektiv. Vi er på den baggrund åbne for at drøfte afregningsstrukturer, der er hensigtsmæssige for det konkrete opdrag.

I mangel af anden aftale fastsættes vores salær på grundlag af en samlet vurdering af de forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag. I vurderingen indgår den medgåede tid, de involverede værdier, arbejdets kompleksitet og art, sagens eventuelle hastende karakter, det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

Vi giver gerne et overslag over honorarets forventede størrelse og orienterer herom, hvis overslaget overskrides.

Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Som eksempler på sådanne omkostninger kan nævnes udgifter til transport, ophold og større kopieringsopgaver.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.