NOVI Advokater er et kontorfællesskab mellem flere selvstændige advokatfirmaer. Formålet med samarbejdet er at kunne hjælpe vores klienter inden for en lang række specialområder på en måde, der er relevant, brugbar og værdiskabende. Vi lægger stor vægt på samarbejdet, som giver mulighed for sparring og adgang til at benytte det store netværk, vi tilsammen er en del af, både i Danmark og internationalt.

Det samlede kontorfællesskab er omfattet af en fælles advokatansvarsforsikring hos HDI Gerling. De enkelte advokatfirmaers CVR. nr. kan ses på denne side samt under hver enkelt advokatprofil.

Advokat Mikkel Baaring Lerche og advokat Morten Lau Smith, der hver for sig indgår i kontorfællesskabet, har hver især klientbankkonti i Danske Bank. Advokat Mikkel Baaring Lerche, henholdsvis advokat Morten Lau Smith, hæfter ikke for indestående på deres respektive klientkonti i tilfælde af bankens konkurs. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Samtlige advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Alle advokaters juridiske adresse er Toldbodgade 89, 1253 København K. Alle relevante kontaktoplysninger findes her på siden og under hver advokats cv.